SNIS-156 - 蒂亚2014年番号 体内汁ダラダラ ティア

SNIS-156 - 蒂亚2014年番号 体内汁ダラダラ ティア

生于川蜀者曰萆,其生于他处者,随俗名之,正不止四名已也。但此物虽所必需,亦止可少用之为佐使,使气行即止,则不可谓其能补气,而重用之也。

 用之必须用参、苓、柴、术,始可奏功。故羌活止可加之于当、芎、术、苓之内,以逐邪返正,则有神功耳。

用芍药之益肝,谁曰不宜。盖破故纸,自有水火相生之妙,得胡桃仁而更佳,但不可谓破故纸,必有藉于胡桃仁也。

 此余之所以宁用彼,而不用此也。岂内容:大黄,味苦,气大寒,阴中之阴,降也,无毒。

余曰∶非余之能,君自误耳。 万年青之子,更佳于叶,凡叶用三片者,子只消用一粒。

或问蒲公英泻火,只泻阳明之火,不识各经之火,亦可尽消之乎?或问茯苓健脾,而张仲景公用之益肾,意者脾肾同治耶?

Leave a Reply