KAWD-605 - 樱由罗2014年番号 ほろ苦い大人の初体験

KAWD-605 - 樱由罗2014年番号 ほろ苦い大人の初体験

 舐之亦能粘舌,世《本经》主杀精物,大人惊痫诸痉,癫疾狂走,心下结气,不能喘息,小儿五惊十二痫。其治风痰,结核,头风,皮肤风疹,丹毒作痒,疳蚀,金疮疔肿,风疾,皆取散结化痰之义。

 《本经》主温中下气止痛,咳逆寒热,专取辛温散邪之力。劳证咳嗽喘急,肺痿肺痈,润燥滋大肠,治下痢便脓血,所谓阴不足者补之以味也。

所以淡水中者,其毒渐解而不致伤人之甚也。洁古谓其属阳,浮而升,言其性也。

治大肠脱肛,和猪脂涂之立缩。推其变化之源,必由异气所感。

欲取其溺,以猪鬃刺其鼻即出。黑锡丹用之,取其纳气归元也。

 虽亦因经水适来感寒而血结,故成如疟之状,然而其未伤寒之前,原有食未化,血包其食而为疟母也。 生螺汁洗眼止痛,经二三十年者辄应入黄连末点之尤良。

Leave a Reply